بنیان کارت سقف 24 میلیون تومان با 50% تخفیف سه نفره

جهت درخواست بیمه دندانپزشکی "بنیان کارت" سه نفره هر نفر 8 میلیون تومان لطفا" فرم ذیل را پر کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایید.
02126244075-09120925010