بنیان کارت سقف 16 میلیون تومان با 50% تخفیف دو نفره

جهت درخواست بیمه دندانپزشکی "بنیان کارت" دونفره هر نفر 8 م تومان لطفا" فرم ذیل پر کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایید.
02126244075-09120925010