بنیان کارت سقف 8 میلیون تومان با 50% تخفیف

جهت درخواست بیمه دندانپزشکی "بنیان کارت" لطفا" فرم ذیل پر کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایید.
02126244075-09120925010