بنیان کارت سقف 12 میلیون تومان با 50% تخفیف دونفره

جهت درخواست بیمه دندانپزشکی "بنیان کارت" دونفره هر نفر 6م تومان لطفا" فرم ذیل را پر کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایید.
02126244075-09120925010