بنیان کارت سقف 20 میلیون تومان با 50% تخفیف دو نفره

جهت درخواست بیمه دندانپزشکی "بنیان کارت"
دو نفره هر نفر 10م تومان لطفا" فرم ذیل پر کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایید.
02126244075-09120925010